Pogoji poslovanja

Varstvo osebnih podatkov

V skladu z zakonom se Ekart Design d.o.o. zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1. Ekart Design d.o.o. samodejno zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani.

Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba podatke o obiskanosti www.tiskarna-ekart.si uporablja za lastne potrebe.

Kakršnekoli podatke, ki jih bo Ekart Design d.o.o. pridobila na kakršenkoli način preko spletnih strani, so namenjeni izključno za komercialno rabo družbe in jih bo družba varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

Družba osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovala nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi.


Stvarna napaka

Reklamacijo iz naslova stvarne napake lahko potrošnik uveljavlja za vsak kupljeni izdelek, ki ima garancijo ali garancije nima. Tako lahko potrošnik zaradi napake na izdelku, za katerega je bila dana garancija, uveljavlja pravice iz stvarne napake, enako pa se odloči lahko tudi takrat, ko ne želi uveljavljati garancijo za izdelek, za katerega je bila dana garancija. Potrošnik lahko zahteva po lastni izbiri : Odpravo napake, vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako, zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska.

Kako uveljaviti stvarno napako? Pri uveljavljanju pravic iz naslova stvarne napake mora potrošnik v zakonsko določenem roku trgovcu v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. O uveljavljanju stvarne napake nas obvestite na: info@tiskarna-ekart.si Preverjanje ustreznosti artikla pri uveljavitvi stvarne napake: Artikel za katerega se uveljavlja stvarna napaka se primerja z brezhibnim artiklom enake vrste in z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Napaka je stvarna:

- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet,
- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
- če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
- če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.


Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskem listu.


Omejitev odgovornosti

Ekart Design d.o.o. se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletni strani www.tiskarna-ekart.si.

Kljub temu Ekart Design d.o.o. ne izključuje možnosti za pojav napak med vsebinami objavljenimi na spletnih straneh. Zato so informacije posredovane prek te spletne strani zgolj informativne narave, saj družba ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

Ekart Design d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega.

Družba se bo trudila za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletnega mesta.

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Blagovne znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke Ekart Design d.o.o. ali ima Ekart Design d.o.o. pravico njihove uporabe oz. so v lasti njihovih pogodbenih partnerjev. Čeprav je in bo Ekart Design d.o.o. s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju teh spletnih strani storila vse, da bi se prepričala, da so informacije na teh spletnih straneh res točne in podatki ažurni, za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Ekart Design d.o.o. si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.


Pritožbe in spori

V družbi Ekart Design d.o.o. spoštujemo veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, zato se trudimo izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem družbe Ekart Design d.o.o. lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 02 70 70 130 ali po elektronski pošti na info@tiskarna-ekart.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@tiskarna-ekart.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupne narave.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov Skladno z zakonskimi normativi Ekart Design d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ekart Design d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je potrošnikom na voljo na spodnji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.